Административното ръководство се осъществява от Административен ръководител - Председател. В съда работят четирима съдии, един Държавен съдия изпълнител, един съдия по вписванията.

  
   Администрацията на съда се състои от шестнадесет служителя:
- административен секретар;
- главен счетоводител;
- системен администратор;
- съдебен секретар (
5);
- съдебен деловодител (
5);
- работник, поддръжка сгради, той и огняр;
- призовкар;
- чистач
.


 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.