8700 гр. Елхово
ул “Пирот” № 2
ФАКС: 0478/ 81379

e-mail:
rselhovo@balans37.com   elhovo-rs@justice.bg
     
rselhovo_del@balans37.com
 
- за съобщения и призовки по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК.
 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.