ОБСЛУЖВАЩА БАНКА:
ДСК ЕАД – клон Елхово

BIC КОД:

STSABGSF

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
IBAN BG11STSA93003101293301

ВЕЩИ ЛИЦА, ГАРАНЦИИ, СВИДЕТЕЛИ, ДСИ:

IBAN BG84STSA93003346210391


 

 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.